+389 70 340 521 | bivest11@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фокусирајте се на вашиот бизнис и остварување профит
 

СОРАБОТКАТА СО НАС ВИ НУДИ
СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

 
Со поедноставеноста во вашето работење избегнете го непотребното губење време и дополнителни ресурси. Ние сме вашиот бизнис сервис.
 
 
 

За нас

 

 
Бивест е лиценцирано трговско друштво за вршење на сметководствени работи кое е евидентирано во Институтот за сметководители и овластени сметководители на Република Македонија. Основано е 1991 година во приватна сопственост. Располага со давање на квалитетна услуга во областа на финансиското и царинското работење и посредување. Податоците кои ни ги пласирате се строго доверливи и ги чуваме како деловна тајна.

Потребата од надворешни консултанти кои се специјализирани во својата област е од големо значење за планирање и спроведување на договорите што секоја компанија треба да ги има кога гради соработка со компании на домашниот и странскиот пазар.

Од правилната и навремена информација зависи понатамошниот резултат за секој склучен договор со странски и домашен партнер. Професионален однос и долгогодишно искуство во делот на македонското и европското законодавство е она што го нудиме.

Помош и соработка со институциите во секторот на трговски друштва, невладини организации, комори, здруженија, здравствени и други установи: Управа за јавни приходи, Министерство за финансии, Министерство за економија, Централен регистар на РМ, Фонд за пиом, Службен весник на РМ, Народна банка на РМ, Царинска управа. 
 
 
 

Финансиско сметководствени услуги

 
 
 
 
 
 

Kонсултантски услуги во царинското работење

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трговски партнер на Cashback world заедницата

 
 
 
 
 
 
 

Принципи

 

 
Сите видови услуги кои ви ги нудиме се регулирани со договор во кој се утврдени меѓусебните права и обврски, како и принциите на меѓусебна соработка

 
Утврдени рокови за достава на документи од страна на нашите клиенти;
Почитување на рокови за обработка и достава на пресметки и извештаи;
Утврдени термини за директна комуникација со клиентите;
Почитување на основните сметководствени принципи;
Професионална етика;
Деловност и строга доверливост.

 
 
 

Нашите канцеларии

 

 
 
 
 

Нашиот тим

 

 
Нашиот тим е составен од овластени лица со долгогодишно искуство кој е препознатлив по посветеноста и професионалниот пристап кон работата. Професионалноста се надополнува со секојдневно пратење на законски прописи и нивна соодветна примена во делот на работата. Континуираното професионално учење се одвива со посетувањето на стручни семинари кои ги даваат вистинските насоки за правилно носење на одлуки и решенија.
Како членови на тимот во Бивест се следните лица:
 
 
Управител на компанијата - Лиценциран овластен сметководител
 
 
070 / 340-521
 
 
 
Сметководител
 
 
072 / 213-953
 
 
 
Лиценциран консултант за царинското застапување
 
 
070 / 349-921
 
 
 
 
 
 

Клиенти - Партнери

 

 
Довербата и подршката која ни ја даваат корисниците на нашите услуги е пресуден фактор за нашиот постојан прогрес

 
Наши клиенти:

Трговски компании
Производствени компании со разни производни процеси
Градежни компании
Транспортни компании
Шпедитерски компании
Здравствени организации
Приватни здравствени установи и поликлиники
Финансиски менаџмент и сметководство на проекти финансирани од ЕУ, IPA проекти
Маркетинг Агенции, Продуцентски и издавачки куќи
Трговци поединци-сервисери, занаетчии, уметници и сл.
Трговци поединци интелектуалци-адвокати, нотари, научници и сл.
Невладини организации и здруженија
Физички лица кои доставуваат пријави за остварени приходи од закупнини, девиденди и други лични примања
Физички лица кои доставуваат пријави за ДДВ
Куќни совети

Сервисни и останати дејности

 
 
 

Закажи консултација

 
*
 
*
 
*